หางานใหม่ๆ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน งานงานการตลาด งานธุรการ งานไอที Tel: 09-1795-9536,09-5979-4561 sale@job-hot.net 
สถานะ : คุณยังไม่ได้เข้าระบบค่ะ ต้องการ Login เข้าระบบ คลิก! สำหรับสมาชิกหางาน | สำหรับบริษัทหาคน-ประกาศงาน
"ถ้าคุณแน่อย่าแพ้...HR" ร่วมกิจกรรมสนุกๆรับของรางวัลกับ Job-hot.net รายละเอียดคลิก!

กำลังหางาน Q.C.,Q.A,ครู- อาจารย์


Personal information (ประวัติส่วนตัว)
Name(ชื่อ) : XXXXXXXXXXXXXXX
Address(ที่อยู่) : XXXXXXXXXXXXXXX
Phone(โทร) : XXXXXXXXXXXXXXX   Fax(แฟกซ์):
Email Address(อีเมล์) : XXXXXXXXXXXXXXX
Birthday(วันเกิด) : 07 เมษายน 1991   อายุ: 28 ปี
     
Marital Status : โสด
Race(สัญชาติ) : ไทย     เชื้อชาติ:ไทย   ศาสนา: พุทธ
ส่วนสูง : 158 ซม.  น้ำหนัก : 50 กก.
สถานภาพทางทหาร : Except
     

Job Request(ความต้องการ)
ตำแหน่งงาน : 1.Q.C. / 2. Q.A / 3. ครู- อาจารย์
สาขาอาชีพ : เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech
เงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท /เดือน
สถานที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ลักษณะงาน งานประจำ (Full Time) งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance) งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)
     
ข้อมูลการศึกษา / Education
2009 : ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาปลาย
  สาขาวิชา: วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย: 3.56
สถาบัน: ร.ร กาญจนานุเคราะห์
2013 : ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  สาขาวิชา: วิทยาศาสตร์ชึวภาพ
เกรดเฉลี่ย: 2.92
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน / Job Experience
===ไม่ระบุ! ==

ข้อมูลการฝึกอบรม / Training
เริ่มตั้งแต : -2013 ถึง -2013
  สถาบันอบรม : กรมประมง
หลักสูตร: ตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่แข็ง
เริ่มตั้งแต : -2012 ถึง -2012
  สถาบันอบรม : Siam Winery
หลักสูตร: ตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ความสามารถอื่นๆ / Other
ตำแหน่งงาน : ไทย 40 คำ/นาที   อังกฤษ 60 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
1. ผลงานวิจัยในหัวข้อ " การคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่สามารถสร้าง Extracellular polysaccharide
จากดินไร่ข้าวโพด
2.ทำหน้าที่ธุรการด้านการเงิน ให้กับชุมนุมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคคลอ้างอิง
Other
บุคคลอ้างอิง   XXXXXXXXXXXXXXX 

"www.job-hot.net"
เว็บสื่อกลางคนหางาน และผู้ประกอบการหาคน "ได้งานเร็วทันใจ..ได้คนไวตรงงาน"
For Job Seekers For Employers
ฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) ลงประกาศรับสมัครงาน(สมัครสมาชิก)
ค้นตำหาตำแหน่งงานว่าง ค้นประวัติ / Resume Search
Job Tips บทความคนหางาน อัตราโฆษณา
   
Contact Information
Tel: 09-1795-9536,0-9091-3994
sale@job-hot.net
copyright © 2012 CmWebsolutions, All right reserved. www.job-hot.net