หางานใหม่ๆ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน งานงานการตลาด งานธุรการ งานไอที Tel: 09-1795-9536,09-5979-4561 sale@job-hot.net 
สถานะ : คุณยังไม่ได้เข้าระบบค่ะ ต้องการ Login เข้าระบบ คลิก! สำหรับสมาชิกหางาน | สำหรับบริษัทหาคน-ประกาศงาน
"ถ้าคุณแน่อย่าแพ้...HR" ร่วมกิจกรรมสนุกๆรับของรางวัลกับ Job-hot.net รายละเอียดคลิก!

กำลังหางาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, ธุรการ,บริการ


Personal information (ประวัติส่วนตัว)
Name(ชื่อ) : XXXXXXXXXXXXXXX
Address(ที่อยู่) : XXXXXXXXXXXXXXX
Phone(โทร) : XXXXXXXXXXXXXXX   Fax(แฟกซ์):
Email Address(อีเมล์) : XXXXXXXXXXXXXXX
Birthday(วันเกิด) : 05 มกราคม 1989   อายุ: 30 ปี
     
Marital Status : โสด
Race(สัญชาติ) : ไทย     เชื้อชาติ:ไทย   ศาสนา: พุทธ
ส่วนสูง : 180 ซม.  น้ำหนัก : 57 กก.
สถานภาพทางทหาร : Except
     

Job Request(ความต้องการ)
ตำแหน่งงาน : 1.เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / 2. ธุรการ / 3. บริการ
สาขาอาชีพ : การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
เงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท /เดือน
สถานที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ลักษณะงาน งานประจำ (Full Time) งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance) งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)
     
ข้อมูลการศึกษา / Education
2554 : ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  สาขาวิชา: การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย: 3.16
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2549 : ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาปลาย
  สาขาวิชา: อังกฤษ-ไทย-สังคม
เกรดเฉลี่ย: 3.13
สถาบัน: โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย


ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน / Job Experience
ประสบการณ์ทั้งหมด: 1 / 8(Year/Month)
ระยะเวลา: สิงหาคม/2011  ถึง  มีนาคม/2013
ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข้อมูลบริษัท: XXXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่: XXXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน(บาท): 15000


รายละเอียดงาน:
1. ทำการตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพิธีกร แต่งหน้า ทำผม ค่าจ้างFreelance ค่าทุนการศึกษา ค่าล่ามภาษามือ ค่าตอบแทนดำเนินรายการวิทยุ และค่าผลิตรายการ 2. จัดทำเอกสารอนุมัติจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพิธีกร แต่งหน้า ทำผม ค่าจ้างFreelance ค่าทุนการศึกษา ค่าล่ามภาษามือ ค่าตอบแทนดำเนินรายการวิทยุ และค่าผลิตรายการ 3. 3. จัดทำเอกสารใบเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสำนัก 4. จัดทำและรับ-ส่งเอกสารหรือบันทึกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนัก 5. ดูแลการเบิกและจัดทำใบขอสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 6. ประสานงานทั้งภายในและนอกสำนัก 7. แยกประเภทเอกสารเพื่อขออนุมัติจ่ายและส่งฝ่ายการเงิน 8. ดูแลตารางหรือคิวงานของผู้อำนวยการในสำนัก 9. ดูแลการใช้ห้องประชุมในสำนัก 10. จัดเก็บเอกสารที่อนุมัติจ่ายเงินแล้วเข้าแฟ้ม 11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลการฝึกอบรม / Training
===ไม่ระบุ! ==

ความสามารถอื่นๆ / Other
ตำแหน่งงาน : ไทย 35 คำ/นาที   อังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
Other
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1. Microsoft office
2. Accpac
3. Cashbok
4. Internet
บุคคลอ้างอิง   XXXXXXXXXXXXXXX 

"www.job-hot.net"
เว็บสื่อกลางคนหางาน และผู้ประกอบการหาคน "ได้งานเร็วทันใจ..ได้คนไวตรงงาน"
For Job Seekers For Employers
ฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) ลงประกาศรับสมัครงาน(สมัครสมาชิก)
ค้นตำหาตำแหน่งงานว่าง ค้นประวัติ / Resume Search
Job Tips บทความคนหางาน อัตราโฆษณา
   
Contact Information
Tel: 09-1795-9536,0-9091-3994
sale@job-hot.net
copyright © 2012 CmWebsolutions, All right reserved. www.job-hot.net