หางานใหม่ๆ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน งานงานการตลาด งานธุรการ งานไอที Tel: 09-1795-9536,09-5979-4561 sale@job-hot.net 
สถานะ : คุณยังไม่ได้เข้าระบบค่ะ ต้องการ Login เข้าระบบ คลิก! สำหรับสมาชิกหางาน | สำหรับบริษัทหาคน-ประกาศงาน
"ถ้าคุณแน่อย่าแพ้...HR" ร่วมกิจกรรมสนุกๆรับของรางวัลกับ Job-hot.net รายละเอียดคลิก!

กำลังหางาน วิศวกร,ช่างเทคนิค,ช่างช่อมบำรุงฯ


Personal information (ประวัติส่วนตัว)
Name(ชื่อ) : XXXXXXXXXXXXXXX
Address(ที่อยู่) : XXXXXXXXXXXXXXX
Phone(โทร) : XXXXXXXXXXXXXXX   Fax(แฟกซ์):
Email Address(อีเมล์) : XXXXXXXXXXXXXXX
Birthday(วันเกิด) : 10 เมษายน 2532   อายุ: 29 ปี
     
Marital Status : โสด
Race(สัญชาติ) : ไทย     เชื้อชาติ:ไทย   ศาสนา: พุทธ
ส่วนสูง : 170 ซม.  น้ำหนัก : 65 กก.
สถานภาพทางทหาร : Pass
     

Job Request(ความต้องการ)
ตำแหน่งงาน : 1.วิศวกร / 2. ช่างเทคนิค / 3. ช่างช่อมบำรุงฯ
สาขาอาชีพ : วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท /เดือน
สถานที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ลักษณะงาน งานประจำ (Full Time) งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance) งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)
     
ข้อมูลการศึกษา / Education
2555 : ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  สาขาวิชา: ครุศาสตร์อุตสาหการ
เกรดเฉลี่ย: 3.38
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
2552 : ระดับการศึกษา: ปวส.
  สาขาวิชา: เทคนิคอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย: 3.71
สถาบัน: วิทยาลัยเทคนิคแพร่
2550 : ระดับการศึกษา: ปวช.
  สาขาวิชา: ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
เกรดเฉลี่ย: 3.85
สถาบัน: วิทยาลัยเทคนิคแพร่


ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน / Job Experience
===ไม่ระบุ! ==

ข้อมูลการฝึกอบรม / Training
เริ่มตั้งแต : -2013 ถึง -2013
  สถาบันอบรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร: ระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของ Proportional valve
เริ่มตั้งแต : -2013 ถึง -2013
  สถาบันอบรม : บริษัทไอเส็ค อิงค์ จํากัด
หลักสูตร: การใช้งานชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองงานออกแบบเสมือนจริงและทดสอบระบบควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติชั้นสูง

ความสามารถอื่นๆ / Other
ตำแหน่งงาน : ไทย ึ70 คำ/นาที   อังกฤษ 60 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
ความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรม microsoft office
ความสามารถทางด้านการออกแบบโดยใช้โปรแกรม Solidwork
Other
เกียรติบัตรจากสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
บุคคลอ้างอิง   XXXXXXXXXXXXXXX 

"www.job-hot.net"
เว็บสื่อกลางคนหางาน และผู้ประกอบการหาคน "ได้งานเร็วทันใจ..ได้คนไวตรงงาน"
For Job Seekers For Employers
ฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) ลงประกาศรับสมัครงาน(สมัครสมาชิก)
ค้นตำหาตำแหน่งงานว่าง ค้นประวัติ / Resume Search
Job Tips บทความคนหางาน อัตราโฆษณา
   
Contact Information
Tel: 09-1795-9536,0-9091-3994
sale@job-hot.net
copyright © 2012 CmWebsolutions, All right reserved. www.job-hot.net