หางานใหม่ๆ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน งานงานการตลาด งานธุรการ งานไอที Tel: 09-1795-9536,09-5979-4561 sale@job-hot.net 
สถานะ : คุณยังไม่ได้เข้าระบบค่ะ ต้องการ Login เข้าระบบ คลิก! สำหรับสมาชิกหางาน | สำหรับบริษัทหาคน-ประกาศงาน
"ถ้าคุณแน่อย่าแพ้...HR" ร่วมกิจกรรมสนุกๆรับของรางวัลกับ Job-hot.net รายละเอียดคลิก!

กำลังหางาน วิศวกรไฟฟ้ากำลัง,วิศวกรโครงการ,วิศวกรซ่อมบำรุง


Personal information (ประวัติส่วนตัว)
Name(ชื่อ) : XXXXXXXXXXXXXXX
Address(ที่อยู่) : XXXXXXXXXXXXXXX
Phone(โทร) : XXXXXXXXXXXXXXX   Fax(แฟกซ์):
Email Address(อีเมล์) : XXXXXXXXXXXXXXX
Birthday(วันเกิด) : 05 เมษายน 2532   อายุ: 29 ปี
     
Marital Status : โสด
Race(สัญชาติ) : ไทย     เชื้อชาติ:ไทย   ศาสนา: พุทธ
ส่วนสูง : 173 ซม.  น้ำหนัก : 67 กก.
สถานภาพทางทหาร : Except
     

Job Request(ความต้องการ)
ตำแหน่งงาน : 1.วิศวกรไฟฟ้ากำลัง / 2. วิศวกรโครงการ / 3. วิศวกรซ่อมบำรุง
สาขาอาชีพ : วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
เงินเดือนที่ต้องการ : 19,500-23,000 บาท /เดือน
สถานที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ลักษณะงาน งานประจำ (Full Time) งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance) งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)
     
ข้อมูลการศึกษา / Education
2547 : ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาต้น
  สาขาวิชา: มัธยมศึกษา
เกรดเฉลี่ย: 2.52
สถาบัน: โรงเรียน อัสสัมชัญ ลำปาง
2550 : ระดับการศึกษา: ปวช.
  สาขาวิชา: ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย: 3.09
สถาบัน: วิทยาลัยเทคนิค ลำปาง
2556 : ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  สาขาวิชา: วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย: 2.88
สถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน / Job Experience
ประสบการณ์ทั้งหมด: 1 / 3(Year/Month)
ระยะเวลา: กุมภาพันธ์/2015  ถึง  เมษายน/2015
ตำแหน่งงาน: หัวหน้า วิศวกรไฟฟ้า
ข้อมูลบริษัท: XXXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่: XXXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน(บาท): 19,000


รายละเอียดงาน:
- Design and Cost Estimate of Electrical System in Construction Factory. - Control System to Development Electrical System Factory. - Maintenance Repair Electrical and Maintenance Equipment. - Coordinated with other functional departments objectives and targets.
ระยะเวลา: เมษายน/2014  ถึง  ธันวาคม/2014
ตำแหน่งงาน: ผู้รับเหมาไฟฟ้า
ข้อมูลบริษัท: XXXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่: XXXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน(บาท):
รายละเอียดงาน:
- Maintenance Repair Electrical and Maintenance Equipment. - Coordinated with other functional Departments objectives and targets.

ข้อมูลการฝึกอบรม / Training
เริ่มตั้งแต : -2015 ถึง -2015
  สถาบันอบรม : Provided by Knowledge Center
หลักสูตร: ISO 9001:2008 ; Awareness and Requirements
เริ่มตั้งแต : -2013 ถึง -2013
  สถาบันอบรม : ด้านความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์
หลักสูตร: การอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

ความสามารถอื่นๆ / Other
ตำแหน่งงาน : ไทย 35 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
Other
Auto Cad 2013 , Microsoft Word&Excel , Solidwork Program , มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับ ภาคีสภาวิศวกร (กว.) ภฟก.48000
บุคคลอ้างอิง   XXXXXXXXXXXXXXX 

"www.job-hot.net"
เว็บสื่อกลางคนหางาน และผู้ประกอบการหาคน "ได้งานเร็วทันใจ..ได้คนไวตรงงาน"
For Job Seekers For Employers
ฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) ลงประกาศรับสมัครงาน(สมัครสมาชิก)
ค้นตำหาตำแหน่งงานว่าง ค้นประวัติ / Resume Search
Job Tips บทความคนหางาน อัตราโฆษณา
   
Contact Information
Tel: 09-1795-9536,0-9091-3994
sale@job-hot.net
copyright © 2012 CmWebsolutions, All right reserved. www.job-hot.net