หางานใหม่ๆ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน งานงานการตลาด งานธุรการ งานไอที Tel: 09-1795-9536,09-5979-4561 sale@job-hot.net 
สถานะ : คุณยังไม่ได้เข้าระบบค่ะ ต้องการ Login เข้าระบบ คลิก! สำหรับสมาชิกหางาน | สำหรับบริษัทหาคน-ประกาศงาน
"ถ้าคุณแน่อย่าแพ้...HR" ร่วมกิจกรรมสนุกๆรับของรางวัลกับ Job-hot.net รายละเอียดคลิก!

กำลังหางาน ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร,เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน,เจ้าหน้าที่จัดซื้อ


Personal information (ประวัติส่วนตัว)
Name(ชื่อ) : XXXXXXXXXXXXXXX
Address(ที่อยู่) : XXXXXXXXXXXXXXX
Phone(โทร) : XXXXXXXXXXXXXXX   Fax(แฟกซ์):
Email Address(อีเมล์) : XXXXXXXXXXXXXXX
Birthday(วันเกิด) : 18 มกราคม 2527   อายุ: 35 ปี
     
Marital Status : โสด
Race(สัญชาติ) : ไทย     เชื้อชาติ:ไทย   ศาสนา: พุทธ
ส่วนสูง : 158 ซม.  น้ำหนัก : 60 กก.
สถานภาพทางทหาร : Except
     

Job Request(ความต้องการ)
ตำแหน่งงาน : 1.ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร / 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน / 3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
สาขาอาชีพ : การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
เงินเดือนที่ต้องการ : 19,000-22,000 บาท /เดือน
สถานที่ต้องการทำงาน : เขตรัชดาภิเษก,เขตห้วยขวาง,เขตดินแดง,เขตลาดพร้าว
ลักษณะงาน งานประจำ (Full Time) งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance) งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)
     
ข้อมูลการศึกษา / Education
2550 : ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  สาขาวิชา: การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เกรดเฉลี่ย: 2.38
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2548 : ระดับการศึกษา: ปวส.
  สาขาวิชา: การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เกรดเฉลี่ย: 2.37
สถาบัน: โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน / Job Experience
ประสบการณ์ทั้งหมด: 7 / 3(Year/Month)
ระยะเวลา: 1/0  ถึง  3/2018
ตำแหน่งงาน: ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร
ข้อมูลบริษัท: XXXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่: XXXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน(บาท): 21,000


รายละเอียดงาน:
1.ดูแลเอกสารสัญญาว่าจ้างของคู่สัญญาบริการของนิติบุคคล (ทั้งด้านจ่ายและด้านรับ) ได้แก่ บริษัทบริหาร,รปภ,แม่บ้าน,คนสวน,บำรุงรักษาลิฟต์,กำจัดแมลง,เครื่องถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ส่วนด้านรับ ได้แก่ อินเตอร์เน็ต,บริการ(เช่า)ใช้พื้นที่ส่วนกลาง 2.รับเรื่องร้องเรียนปัญหาต่างๆ 3.ติดต่อประสานงานด้านแจ้งซ่อมภายในอาคารระหว่างช่างอาคารและผู้รับเหมา(บางครั้งที่ได้รับมอบหมาย) 4.งานธุรการ-การเงิน เช่น ออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ,ค่าไฟ,ค่าส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5.งานด้านประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร (บางครั้งที่ได้รับมอบหมาย) 6.งานเดินตรวจอาคารภายในอาคาร (บางครั้ง) และงานที่ได้รับมอบหมาย
ระยะเวลา: 4/2011  ถึง  12/2017
ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน
ข้อมูลบริษัท: XXXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่: XXXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน(บาท): 17,900
รายละเอียดงาน:
จัดทำเอกสารงานนิติบุคคล (ด้านรับ-ด้านจ่าย) - งานด้านรับ ได้แก่ 1.การออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ-ไฟ ค่าส่วนกลางและอื่นๆ 2.การจัดทำ-จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ค่าส่วนกลาง ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - งานด้านจ่าย ได้แก่ 1.การจัดทำเอกสารตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของคู่สัญญาบริการนิติบุคคล(ประจำเดือน) เช่น จัดทำตั้งเบิกค่าบริหารการจัดการ (เงินเดือน) ค่าบริการรักษาความสะอาด ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ และดูแลรับผิดชอบเงินสดย่อย เช่น จัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือซ่อมแซมงานส่วนกลาง,ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ - งานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ประสานงานเรื่องงานประกันภัย ระหว่างเจ้าของห้องชุดและประกัน,ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นของเอกสารการยื่นขอหนังสือปลอดหนี้ เป็นต้น

ข้อมูลการฝึกอบรม / Training
===ไม่ระบุ! ==

ความสามารถอื่นๆ / Other
ตำแหน่งงาน : ไทย 25 คำ/นาที   อังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
Other
บุคคลอ้างอิง   XXXXXXXXXXXXXXX 

"www.job-hot.net"
เว็บสื่อกลางคนหางาน และผู้ประกอบการหาคน "ได้งานเร็วทันใจ..ได้คนไวตรงงาน"
For Job Seekers For Employers
ฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) ลงประกาศรับสมัครงาน(สมัครสมาชิก)
ค้นตำหาตำแหน่งงานว่าง ค้นประวัติ / Resume Search
Job Tips บทความคนหางาน อัตราโฆษณา
   
Contact Information
Tel: 09-1795-9536,0-9091-3994
sale@job-hot.net
copyright © 2012 CmWebsolutions, All right reserved. www.job-hot.net