www.job-hot.net
"ได้งานเร็วทันใจ..ได้คนไวตรงงาน"
แก้ไขประวัติล่าสุด: 10 มิถุนายน 2013


Personal information (ประวัติส่วนตัว)
Name(ชื่อ) : XXXXXXXXXXXXXXX
Address(ที่อยู่) :
Phone(โทร) :   Fax(แฟกซ์):
Email Address(อีเมล์) :
Birthday(วันเกิด) :   อายุ: ปี
     
Marital Status : โสด
Race(สัญชาติ) : ไทย     เชื้อชาติ:ไทย   ศาสนา: พุทธ
ส่วนสูง : 160 ซม.  น้ำหนัก : 47 กก.
สถานภาพทางทหาร : Except
     

Job Request(ความต้องการ)
ตำแหน่งงาน : 1.AE Event / 2. AE / 3.
สาขาอาชีพ :
เงินเดือนที่ต้องการ : 12000-15000 บาท /เดือน
สถานที่ต้องการทำงาน : สมุทรปราการ
ลักษณะงาน งานประจำ (Full Time) งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance) งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)
     
ข้อมูลการศึกษา / Education
2554 : ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  สาขาวิชา: บริหารการจัดการอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย: 2.00
สถาบัน: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2552 : ระดับการศึกษา: ปวส.
  สาขาวิชา: คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
เกรดเฉลี่ย: 3.26
สถาบัน: โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี


ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน / Job Experience
ประสบการณ์ทั้งหมด: 1 / 0(Year/Month)
ระยะเวลา: มิถุนายน-2012 ถึง เมษายน-2013
ตำแหน่งงาน: sale ฝ่ายขายโครงการ
ข้อมูลบริษัท: XXXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่: XXXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน(บาท): 14000


รายละเอียดงาน:
รับออเดอร์ คีย์ข้อมูล ประสานงานกับลูกค้า และแจ้งวันที่รับของ และวันส่งของลูกค้า ดูแลเรื่องเอกสารใบวางบิล ออกใบกำกับภาษี เวลาลูกค้ามาจ่ายเช็ค ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ คำนวณแม่สี และทำใบเสนอราคา
ระยะเวลา: พฤศจิกายน-2011 ถึง พฤษภาคม-2012
ตำแหน่งงาน: ประสานงาน ฝายขาย
ข้อมูลบริษัท: XXXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่: XXXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน(บาท): 12000
รายละเอียดงาน:
รับออเดอร์ คีย์ข้อมูล ส่งแฟกซ์ ติดต่อกับลูกค้า คิดเงินให้ลูกค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าม่าน


ข้อมูลการฝึกอบรม / Training
เริ่มตั้งแต : มกราคม-2011 ถึง มกราคม-2011
  สถาบันอบรม : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตร: TPS ConCept
เริ่มตั้งแต : มิถุนายน-2010 ถึง มิถุนายน-2010
  สถาบันอบรม : ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
หลักสูตร: โครงการบุคลิกภาพและการสื่อสาร

ความสามารถอื่นๆ / Other
ตำแหน่งงาน : ไทย 27 คำ/นาที   อังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
ได้คัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น ระดับชั้น ปวส
Other
บุคคลอ้างอิง   XXXXXXXXXXXXXXX