หางานใหม่ๆ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน งานงานการตลาด งานธุรการ งานไอที Tel: 09-1795-9536,09-5979-4561 sale@job-hot.net 
สถานะ : คุณยังไม่ได้เข้าระบบค่ะ ต้องการ Login เข้าระบบ คลิก! สำหรับสมาชิกหางาน | สำหรับบริษัทหาคน-ประกาศงาน
"ถ้าคุณแน่อย่าแพ้...HR" ร่วมกิจกรรมสนุกๆรับของรางวัลกับ Job-hot.net รายละเอียดคลิก!

เทคนิคการก้าวสู่เป็นพนักงานมืออาชีพ

 

 

 

เทคนิคการก้าวสู่เป็นพนักงานมืออาชีพ เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

• สร้างโดยพึ่งพาผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มงานเป็นคร้งแรก ต้องพึ่งพาการเรียนรู้จากผู้ที่อยู่ก่อนเราเสมอและเพื่อเรียนรู้งาน แต่ต้องเรียนรู้การเป็นผู้ตามก่อนเรียนรู้การเป็นผู้นำ คุณจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้างาน เพื่อเรียนรู้วิธีการ กลไกและการตัดสินใจในองค์การ ถ้าหากเรียนรู้ได้เร็ว ก็จะมีโอกาสได้รับความรับผิดชอบสูงขึ้น ซึ่งต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับคนในองค์กร คุณถูกคาดหวังให้ทำงานในรายละเอียดและมีลักษณะเป็นงานประจำในส่วนของคุณ สิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรไม่ควรนานเกินไป

• สร้างโดยพึ่งพาตนเอง เมื่อเริ่มชำนาญงานจากการเรียนรู้จากข้อที่ 1 ต้องมีการพัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญด้านงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น และบริหารจัดการโดยลำพังได้ดี รักษาคำมั่นสัญญาและติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ควรแสวงหาโอกาสที่จะมีความรับผิดชอบเฉพาะของตนเอง สร้างตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพที่มีความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์และเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆรวมทั้งเพื่อนร่วมงานในองค์กร การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีมถือเป็นสิ่งสำคัญ การปฏิบัติงานที่มีคุณค่าภายใต้คำนิยามขององค์การมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ได้หยุดนิ่งโดยมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

• สร้างโดยผ่านผู้อื่น พัฒนาทักษะด้านเทคนิคและประยุกต์ทักษะต่างๆให้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในอาชีพหน้าที่ของตน และเป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่เข้มแข็ง ปล่อยวางกิจกรรมบางส่วนให้ผู้อื่นได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

• ส้รางการเชิงกลยุทธ์ แสวงหาหนทางที่จะมีอิทธิพลต่อทิศทางของส่วนสำคัญในองค์กร เต็มใจแสดงอำนาจในนามขององค์กร เป็นตัวแทนบริษัท ในลักษณะวงกว้างทั้งในและนอกองค์กร และสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสำหรับบทบาทสำคัญในอนาคตต่อองค์กร การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อนี้คือการมีมุมมองที่เปิดกว้างและครอบคลุมในขั้นสากลสามารถมองความต้องการขององค์กรในระยะเวลา 5-10 ปี หรือมากกว่านั้น "อย่านั่งรอเวลาเพื่อเลื่อนตำแหน่ง"

 

 

 คำค้นหาบทความหางาน: เทคนิคการก้าวสู่เป็นพนักงานมืออาชีพ สู่ความเป็นสุดยอดมืออาชีพ ประสบความสำเร็จในการทำงาน
แนะนำบทความหางานดีๆ โดย เว็บสื่อกลางหางาน www.job-hot.net 
"www.job-hot.net"
เว็บสื่อกลางคนหางาน และผู้ประกอบการหาคน "ได้งานเร็วทันใจ..ได้คนไวตรงงาน"
For Job Seekers For Employers
ฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) ลงประกาศรับสมัครงาน(สมัครสมาชิก)
ค้นตำหาตำแหน่งงานว่าง ค้นประวัติ / Resume Search
Job Tips บทความคนหางาน อัตราโฆษณา
   
Contact Information
Tel: 09-1795-9536,0-9091-3994
sale@job-hot.net
copyright © 2012 CmWebsolutions, All right reserved. www.job-hot.net