หางานใหม่ๆ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน งานงานการตลาด งานธุรการ งานไอที Tel: 09-1795-9536,09-5979-4561 sale@job-hot.net 
สถานะ : คุณยังไม่ได้เข้าระบบค่ะ ต้องการ Login เข้าระบบ คลิก! สำหรับสมาชิกหางาน | สำหรับบริษัทหาคน-ประกาศงาน
"ถ้าคุณแน่อย่าแพ้...HR" ร่วมกิจกรรมสนุกๆรับของรางวัลกับ Job-hot.net รายละเอียดคลิก!

บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง มาเป็นเวลากว่า 37 ปี ให้บริการงานออกแบบโครงสร้าง งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรรมงานระบบ เครื่องกล ไฟฟ้า พลังงานและสิ่งแวดล้อม และงานบริหารโครงการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก
สวัสดิการ
1) ประกันชีวิต
2) ประกันสุขภาพ
3) ประกันสังคม
4) สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
5) ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
6) เงินโบนัสตามผลงาน
7) ตามข้อตกลงของบริษัท
8)

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารโครงการ 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-จัดพิมพ์จดหมาย หนังสือส่งงาน รับโทรศัพท์ รับนัด
-จัดพิมพ์รายงานการประชุมของโครงการต่างๆ และ จัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
-จัดเตรียมหนังสือรับรองงวดของผู้รับจ้างโครงการต่างๆ
-บันทึกการประชุม ตลอดจนการทำรายงานการประชุม และจัดส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
-จัดเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงการจัดทำระบบเอกสารของโครงการ เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา
-รวบรวมและจัดส่งเอกสารและแบบ ให้กับลูกค้าให้เป็นที่เรียบร้อย
-ช่วยติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
-งานธุรการอื่นๆ เช่น ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม Scan งาน จัดระบบเก็บเอกสาร
สถานที่ทำงาน
บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด   อำเภอ/เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน ไม่ระบุ
 

Programmer 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-เขียนและพัฒนาโปรแกรม โดยใช้ Visual Basic,Delphi, Microsoft Access และคำสั่ง SQL ได้
-ดูแลระบบปฏิบัติการ window NT และ Network ได้
-ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) ได้คล่องแคล่วชำนาญ
-มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานมาบ้าง
สถานที่ทำงาน
บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด   อำเภอ/เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 3  อัตรา /    เงินเดือน ไม่ระบุ
 

ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร(งานตกแต่งภายใน) 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-ดูแลงานซ่อมบำรุงประจำอาคาร ที่โครงการตึกช้าง สี่แยกรัชโยธิน
-มีใจรักงานบริการ สามารถประสานงานกับลูกค้าได้ดี
-สามารถทำงานซ่อมแซมงานตกแต่งภายใน ฝีมือปราณีต เก็บงานเรียบร้อย
สถานที่ทำงาน
บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด   อำเภอ/เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 2  อัตรา /    เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
 

พนักงานงานบัญขี (เขตจตุจักร) 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-บันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากฝ่ายจัดซื้อ
-ตรวจสอบการบันทึกใบรับสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อ
-ตรวจสอบเอกสารจ่ายชำระให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนทำจ่าย
-จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้
-ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายและเจ้าหนี้
-บันทึกรายการจ่าย/เขียนเช็คจ่าย/ตัดบัญชีธนาคารในระบบ
-ทำการจ่ายเช็คให้กับเจ้าหนี้
-บันทึกรายการเงินสดย่อย ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและทำจ่าย
-จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
-จัดทำรายการบัญชีค้างจ่าย/ค้างรับ/ค่าใช้จ่ายรอตัด/รายการปรับปรุงอื่นทางบัญชี
-วางบิลและติดต่อหน้างานเซ็นอนุมัติก่อนวางบิล
-ติดต่อรับเช็ค ยืนยันยอดการโอนเงินและรับเช็ค
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ทำงาน
บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด   อำเภอ/เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน ไม่ระบุ
 

วิศวกรจัดซื้อ / Procument Engineer 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-เปรียบเทียบราคา และจัดหา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามปริมาณในบัญชีวัสดุ
-ประสานงานติดต่อ Subcontract
-สามารถเจรจา ต่อรอง เพื่อหาสินค้าที่มีคุณภาพสำหรับโครงการต่าง ๆ
-ติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า, ประสานงานกับหน้างาน, จัดทำสรุปรายการเปรียบเทียบราคา วัสดุก่อสร้าง
สถานที่ทำงาน
บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด   อำเภอ/เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน ไม่ระบุ
 

 

ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อ:ฝ่ายบุคคล
บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด

3300/25-28 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล จตุจักร   กรุงเทพมหานคร
โทร. 029373456 แฟกซ์. -
อีเมล์: [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] เข้าระบบ | สมัครสมาชิใหม่
เว็บไซต์ : www.arunchaiseri.co.th


 


ตำแหน่งงานในบริษัทนี้
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารโครงการ
Programmer
ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร(งานตกแต่งภายใน)
พนักงานงานบัญขี (เขตจตุจักร)
วิศวกรจัดซื้อ / Procument Engineer
"www.job-hot.net"
เว็บสื่อกลางคนหางาน และผู้ประกอบการหาคน "ได้งานเร็วทันใจ..ได้คนไวตรงงาน"
For Job Seekers For Employers
ฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) ลงประกาศรับสมัครงาน(สมัครสมาชิก)
ค้นตำหาตำแหน่งงานว่าง ค้นประวัติ / Resume Search
Job Tips บทความคนหางาน อัตราโฆษณา
   
Contact Information
Tel: 09-1795-9536,0-9091-3994
sale@job-hot.net
copyright © 2012 CmWebsolutions, All right reserved. www.job-hot.net