หางานใหม่ๆ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน งานงานการตลาด งานธุรการ งานไอที Tel: 09-1795-9536,09-5979-4561 sale@job-hot.net 
สถานะ : คุณยังไม่ได้เข้าระบบค่ะ ต้องการ Login เข้าระบบ คลิก! สำหรับสมาชิกหางาน | สำหรับบริษัทหาคน-ประกาศงาน
"ถ้าคุณแน่อย่าแพ้...HR" ร่วมกิจกรรมสนุกๆรับของรางวัลกับ Job-hot.net รายละเอียดคลิก!

บริษัท ธาร์ณัส จำกัด
บริษัท ธาร์ณัส จำกัด ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับ การจำหน่าย และติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบ Network ที่ใช้ในโครงข่าย Telecom มีตวามต้องการรับบุคคลากร เพื่อรองรับการขยายงาน ของบริษัทฯ
สวัสดิการ
1) ตามข้อตกลงของบริษัท

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-ประสบการณ์ ทำงานด้าน ธุรการฝ่ายขาย / ประสานงานอย่างน้อย 1 ปี
-มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน
-มีความคล่องแคล่ว มีใจรักในงานบริการ ใจเย็น
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย
-สามารถประสานงานระหว่างบุคคล หรือ ระหว่างองค์กรได้เป้นอย่างดี
-มีทัศนคติด้านบวก
-สามารถใช้โปรแกรม word / Excel ได้เป็นอย่างดี
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับเบื้องต้นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ทำงาน
บริษัท ธาร์ณัส จำกัด   อำเภอ/เขต ต่างจังหวัด  นนทบุรี
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท
 

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-รับและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสินค้า/บริการจากเอกสารใบขอซื้อ (PR)
-แจกจ่ายเอกสารใบขอซื้อ (PR) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อจัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อจัดทำรายงานเปรียบเทียบราคาสินค้า/บริการที่มีคุณภาพตรงตามเอกสารใบขอซื้อ (PR)
-ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ (PR), ใบสั่งซื้อ (PO), รายงานเปรียบเทียบราคาพร้อมใบเสนอราคาของสินค้า/บริการก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง
-เจรจาต่อรองเรื่องราคา เงื่อนไขการค้า และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า/บริการกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมตรงต่อความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด
-สรรหาและคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรองจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายเก่าที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทุก 6 เดือน หรือ 2 ครั้ง/ปี
-ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือคุณภาพไม่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
-วางแผน ควบคุม และติดตามการส่งมอบสินค้า/บริการจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างจนถึงยังผู้ใช้งาน
-ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
สถานที่ทำงาน
บริษัท ธาร์ณัส จำกัด   อำเภอ/เขต ต่างจังหวัด  นนทบุรี
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน ไม่ระบุ
 

ผู้ช่วยช่างเทคนิค  
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า
-แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์อื่นๆ
-ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย
-ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น
-ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ
-ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ทำงาน
บริษัท ธาร์ณัส จำกัด   อำเภอ/เขต ต่างจังหวัด  นนทบุรี
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 3  อัตรา /    เงินเดือน ไม่ระบุ
 

 

ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อ:ฝ่ายบุคคล
บริษัท ธาร์ณัส จำกัด

20/262-264 อาคารสปอร์ตซิตี้ ชั้น4 ถนนประชาชื่น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  ต่างจังหวัด   นนทบุรี
โทร. - แฟกซ์. 02 090 2910
อีเมล์: [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] เข้าระบบ | สมัครสมาชิใหม่
เว็บไซต์ : www.tarnasasia.com


 


ตำแหน่งงานในบริษัทนี้
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ผู้ช่วยช่างเทคนิค
"www.job-hot.net"
เว็บสื่อกลางคนหางาน และผู้ประกอบการหาคน "ได้งานเร็วทันใจ..ได้คนไวตรงงาน"
For Job Seekers For Employers
ฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) ลงประกาศรับสมัครงาน(สมัครสมาชิก)
ค้นตำหาตำแหน่งงานว่าง ค้นประวัติ / Resume Search
Job Tips บทความคนหางาน อัตราโฆษณา
   
Contact Information
Tel: 09-1795-9536,0-9091-3994
sale@job-hot.net
copyright © 2012 CmWebsolutions, All right reserved. www.job-hot.net