หางานใหม่ๆ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน งานงานการตลาด งานธุรการ งานไอที Tel: 09-1795-9536,09-5979-4561 sale@job-hot.net 
สถานะ : คุณยังไม่ได้เข้าระบบค่ะ ต้องการ Login เข้าระบบ คลิก! สำหรับสมาชิกหางาน | สำหรับบริษัทหาคน-ประกาศงาน
"ถ้าคุณแน่อย่าแพ้...HR" ร่วมกิจกรรมสนุกๆรับของรางวัลกับ Job-hot.net รายละเอียดคลิก!

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำและผู้ชำนาญการในการนำเสนอสินค้าและบริการ ด้านระบบสุขาภิบาลเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ซึ่งบริษัทได้เติบโตในธุรกิจสาธารณูปโภคน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับระบบน้ำครบวงจร พร้อมทั้งให้บริการงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รวมถึงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบน้ำ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริหารงานภายใต้มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO : 9001
สวัสดิการ
1) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2) วันหยุดพักผ่อนประจำปี

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-ตรวจสอบบัญชีและภาษีอากรในระบบ
-ตรวจการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน
-สมุดรายวันจ่าย
-สมุดรายวันทั่วไป
-สมุดรายวันเงินสดย่อย
-สมุดรายวันรับสินค้าในประเทศ,ต่างประเทศ พร้อมคำนวณเฉลี่ยค่าใช้จ่ายและต้นทุนสินค้านำเข้าเพื่อเข้าเป็นต้นทุนสินค้ารายตัว
-เก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน ปิดงบการเงิน
-ปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆ,ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท
-ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ทำงาน
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด   อำเภอ/เขต ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน ไม่ระบุ
 

ผู้จัดการแผนกขาย 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-บริหารงานขายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
-บริหารงานบุคคลในแผนก สร้างแรงจูงใจกับทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
-สร้างความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์อร
-ดำเนินการขายให้บรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้
-จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชา
-จัดการประเมินผลหน้างาน
-ทบทวนให้วงเงินเครดิต และควบคุมติดตามการรับชำระหนี้ให้มีประสิทธิภาพ
-ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ทำงาน
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด   อำเภอ/เขต ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน ไม่ระบุ
 

เลขานุการผู้บริหาร 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก(หน่วยงานราชการ)
-จัดเก็บเอกสารและจัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหาร
-บริหารจัดการนัดหมายให้กับผู้บริหาร
-บันทึก ตรวจสอบรายงานการประชุมของผู้บริหารและหน่วยงานภายใน
สถานที่ทำงาน
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด   อำเภอ/เขต ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน 12,000 - 24,000 บาท
 

พนักงานคลังสินค้า / พนักงานจัดส่ง  
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-จัดและบรรจุสินค้าตามเอกสารการจัดสินค้า
-ตรวจสอบสินค้าที่คืนมาจากลูกค้าและบรรจุสินค้าใหม่เพื่อรอเก็บเข้าคลัง
-เช็คและตรวจสอบสินค้าที่สั่งซื้อมาจากบริษัทผู้ผลิตและเก็บสินค้าเข้าคลัง
-ตรวจนับยอดสินค้าอุปกรณ์คงเหลือ และดูแลความเรียบร้อยของชั้นเก็บสินค้า
-ทำความสะอาดภายในคลังสินค้า
-ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ทำงาน
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด   อำเภอ/เขต ต่างจังหวัด  ปทุมธานี
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 2  อัตรา /    เงินเดือน ไม่ระบุ
 

เจ้าหน้าที่การตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
-วิเคราะห์ข้อมูลสถิติการขาย เพื่อประสานการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี ร่วมกับแผนกขาย
-ดำเนินการ ติดตามการจัดรายการส่งเสริมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมทางการตลาดตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับฝ่ายขาย
-จัดการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทกับกลุ่มเป้าหมาย
-พัฒนาช่องทางการสื่อสาร และสื่อการตลาดออนไลน์ เช่น เว็ปไซต์,โมบายแอพพลิเคชั่น,เฟซบุ๊ค ให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารทางการตลาดไปยังเป้าหมาย
-พัฒนาระบบการทำงานบนระบบ Application On Cloud ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ทำงาน
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด   อำเภอ/เขต ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน ไม่ระบุ
 

 

ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อ:ฝ่ายบุคคล
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด

เลขที่ 185/3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี ปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2651-9111 ต่อ 100 ,103 แฟกซ์. 0-2255-4359
อีเมล์: [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] เข้าระบบ | สมัครสมาชิใหม่
เว็บไซต์ : http://www.uhm.co.th


 


ตำแหน่งงานในบริษัทนี้
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
ผู้จัดการแผนกขาย
เลขานุการผู้บริหาร
พนักงานคลังสินค้า / พนักงานจัดส่ง
เจ้าหน้าที่การตลาดและพัฒนาธุรกิจ
"www.job-hot.net"
เว็บสื่อกลางคนหางาน และผู้ประกอบการหาคน "ได้งานเร็วทันใจ..ได้คนไวตรงงาน"
For Job Seekers For Employers
ฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) ลงประกาศรับสมัครงาน(สมัครสมาชิก)
ค้นตำหาตำแหน่งงานว่าง ค้นประวัติ / Resume Search
Job Tips บทความคนหางาน อัตราโฆษณา
   
Contact Information
Tel: 09-1795-9536,0-9091-3994
sale@job-hot.net
copyright © 2012 CmWebsolutions, All right reserved. www.job-hot.net